خدمات قبل از خرید ترکیه

هنگام خرید:

  1. از اولین قدم ما همراه و در کنار شما هستیم
  2. بعد از ورود شما در فرودگاه استانبول به پیشواز شما خواهیم آمد
  3. با هم گشتی در استانبول زیبا خواهیم زد
  4. از پروژه ها بازدید خواهیم کرد
  5. پروژه ها را با توجه به نیاز شما، توسط نیروهای متخصص بررسی خواهیم کرد تا بهترین انتخاب را داشته باشید
  6. در یکی از بانک های معتبر ترکیه، به نام خود شما حسابی افتتاح میکنیم
  7. تمامی مراحل انتقال وجه از کشور مبدا به ترکیه توسط کارشناسان A1Home انجام خواهد شد
  8. هنگام عقد قرارداد وکیل و مترجم رسمی A1Home در کنار شما خواهد بود