خدمات پس از فروش در دبی

  1. پیگیری و دریافت فوری مدارک ملک خریداری شما به عهده ما میباشد
  2. تمامی مراحل دریافت شهروندی و یا اقامت شما و خانواده محترمتان توسط کارشناسان اقامتی A1Home انجام خواهد شد
  3. یکسال خدمات پشتیبانی تعهد ما به شماست
  4. اجاره آنی ملک خریداری شده در صورت درخواست شما
  5. فروش مجدد ملک شما