پروژه 4 residans

واقع در منطقه kadikoy

پروژه آماده تحویل

امکانات پروژه: باشگاه، استخر، سونا، جکوزی، حمام ترکی

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 1.000.000 دلار

پروژه 216

واقع در منطقه uskudar

تحویل FEB2024

امکانات پروژه: باشگاه، استخر، سونا، حمام ترکی

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 350.000 دلار

پروژه ajar verde

واقع در منطقه beykoz

پروژه آماده تحویل

امکانات پروژه: باشگاه، استخر، سونا، جکوزی، سالن ماساژ، نگهبانی 24 ساعته

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 640.000 دلار

پروژه ceunto

واقع در منطقه atasehir

تحویل AUG 2025

امکانات پروژه: استخر، باشگاه، سونا، جکوزی

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 290.000 دلار

پروژه cengelkoy

واقع در منطقه uskudar

تحویل JUN 2024

امکانات پروژه: استخر، سونا، حمام ترکی

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 230.000 دلار

پروژه hayat

واقع در منطقه pendik

تحویل  dec 2024

امکانات پروژه: استخر، زمین بازی کودکان، نگهبانی 24 ساعته

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 130.000 دلار

پروژه kandili

واقع در منطقه uskudar

تحویل JAN 2024

امکانات پروژه: باشگاه، استخر، سونا، جکوزی، حمام ترکی

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 700.000 دلار

پروژه kosuyolo

واقع در منطقه uskudar

پروژه آماده تحویل

امکانات پروژه: باشگاه، استخر، سونا، جکوزی، نگهبانی 24 ساعته

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 1.200.000 دلار

پروژه life

واقع در منطقه kadikoy

پروژه آماده تحویل

امکانات پروژه: استخر، سونا، زمین بازی کودکان

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 310.000 دلار

پروژه litus

واقع در منطقه uskudar

پروژه آماده تحویل

امکانات پروژه: باشگاه، استخر، سونا، زمین بازی کودکان

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 1.300.000 دلار

پروژه mina

واقع در منطقه kadikoy

تحویل SEP 2024

امکانات پروژه: استخر، روف گاردن، باشگاه، سونا، جکوزی، حمام ترکی

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 450.000 دلار

پروژه modern

واقع در منطقه atasehir

تحویل SEP 2024

امکانات پروژه: استخر روباز و سرپوشیده، باشگاه، سونا، جکوزی، زمین بازی کودکان

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 480.000 دلار

پروژه nanda

واقع در منطقه kartal

پروژه آماده تحویل

امکانات پروژه: باشگاه، استخر، سونا

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 190.000 دلار

پروژه narli

واقع در منطقه umraniye

پروژه آماده تحویل

امکانات پروژه: باشگاه، استخر، سونا، زمین بازی کودکان، نگهبانی 24 ساعته، باربیکیو گاردن

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 500.000 دلار

پروژه park

واقع در منطقه maltepe

پروژه آماده تحویل

امکانات پروژه: استخر، سونا، جکوزی، باشگاه

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 330.000 دلار

پروژه pegga

واقع در منطقه kartal

پروژه آماده تحویل

امکانات پروژه: باشگاه، استخر، سونا، جکوزی

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 190.000 دلار

پروژه quattro

واقع در منطقه umraniye

پروژه آماده تحویل

امکانات پروژه: استخر، سونا، باشگاه

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 200.000 دلار

پروژه sahil

واقع در منطقه kartal

تحویل SEP 2024

امکانات پروژه: باشگاه، استخر، سونا، جکوزی ، نگهبانی 24 ساعته

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 550.000 دلار

پروژه sky suit

واقع در منطقه kartal

پروژه آماده تحویل

امکانات پروژه: باشگاه، استخر، سونا، نگهبانی 24 ساعته

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 170.000 دلار

پروژه teras

واقع در منطقه kartal

پروژه آماده تحویل

امکانات پروژه: باشگاه، استخر، سونا، جکوزی، حمام ترکی

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 500.000 دلار

پروژه yaman

واقع در منطقه umraniye

تحویل JAN 2025

امکانات پروژه: استخر روباز، سونا، جکوزی، نگهبانی 24 ساعته

شرایط پرداخت اقساطی

قیمت: از 400.000 دلار